Jak dostarczyć ziemię na plac budowy – wyzwania i rozwiązania?

Jak dostarczyć ziemię na plac budowy – wyzwania i rozwiązania?

Najważniejszą zasadą na placu budowy jest bezpieczeństwo, dlatego wszystko wymaga odpowiedniej organizacji. Inna ważną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie placu budowlanego, tak aby wszystkie prace przebiegały płynnie bez większych zakłóceń, co usprawni oraz przyspieszy całą pracę. Jednym z wyzwań logistycznych podczas takich prac jest dostarczanie ziemi na plac budowy. Jest to wyzwanie zarówno dla firm transportowych, jak i dla klientów odbierających towar.

Wyzwania na placu budowy

Obecnie organizacja na budowie jest nieco łatwiejsza niż kiedyś. Łatwiej i szybciej można zakupić materiały, które z dużą punktualnością pojawią się na miejscu. Jednym z takich materiałów może być ziemia. Wyzwania dotyczą nie tylko miejsca budowy, ale również transportu.

To, że firma dostarczy materiał, to jedno inną sprawą jest przygotowanie miejsca, aby było go gdzie składować. Trzeba zarezerwować odpowiednią powierzchnię, która da komfort użytkowania. Oprócz miejsca na sam materiał, potrzebna jest również odpowiednio duża powierzchnia, która umożliwi dogodną pracę przy nim. Przy ziemi trzeba uwzględnić maszyny oraz ludzi, którzy będą przy niej pracować, muszą mieć oni odpowiednią przestrzeń. Pod uwagę należy brać również inne czynniki jak zabezpieczenie zarówno przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, jak i kradzieżą.

Na placu budowy trzeba robić wszystko dokładnie, ale również w miarę możliwości szybko. Jeżeli ma zostać dostarczona ziemia w większych transzach, to należy zagospodarować 2-3 razy więcej miejsca na samo składowanie, aby prace przebiegały płynnie, trzeba wszystko zaplanować wcześniej. Miejsce składowania musi zawierać odpowiednie warunki, poza oczywistą rzeczą, że nie może przeszkadzać w innych pracach, to nie może narażać materiału na zniszczenie, czy jakiekolwiek uszkodzenia. Jednak ten problem łatwo rozwiązać, odpowiednio przygotowując takie miejsce wcześniej.

Transport ziemi na plac budowy

Oprócz planowania wszystkiego na samej budowie bardzo istotnym elementem jest również sam transport ziemi warszawa do miejsca docelowego. Musi być odpowiednio przygotowany i przeprowadzony, aby nie dostarczyć towaru już uszkodzonego. Na budowę może być dostarczana różna ziemia, dlatego przy transporcie trzeba brać pod uwagę, jakimi cechami się charakteryzuje, co może ją uszkodzić i na tej podstawie zaplanować transport. Każdy ładunek sypki należy transportować wyłącznie w szczelnej skrzyni ładunkowej i stanowią o tym same przepisy prawa. Ma to zabezpieczać przed wysypaniem ładunku na drogę, co stanowi zagrożenie oraz przynosi straty. Trzeba również pamiętać o maksymalnym załadunku, jaki może zostać przewieziony. Osie samochodu nie mogą być nadmiernie obciążone. Do większych przewozów stosuje się pojazdy o największym tonażu, co rozwiązuje problem z przeciążeniem. Każdy pojazd musi być sprawny technicznie, a skrzynia załadunkowa nie mieć żadnych uszkodzeń. Do transportu piasku dobrze nadają się samochody z wywrotem. Istotnym elementem jest także dobre rozplanowanie trasy, szczególnie gdy miejsce docelowe jest daleko. Trzeba brać pod uwagę możliwe przestoje i inne przeszkody.

Dostarczanie ziemi na plac budowy, to wyzwanie zarówno dla transportu, jak i samego placu budowy. Firma transportowa musi wszystko odpowiednio zaplanować i zabezpieczyć materiał, natomiast klient musi przygotować odpowiednie miejsce do składowania towaru.