Wyburzenia i rozbiórki Warszawa

Nieodłączną częścią budowania jest burzenie. W miejsce starych obiektów powstają nowe, wykorzystując teren, który pod nimi jest dostępny. Aby przygotować przyszły plac budowy, niezbędne są prace wyburzeniowe i rozbiórki.

profesjonalne wyburzenia
rozbiórki budowlane

Kompleksowe wyburzenia

Posiadają Państwo działkę, na której znajdują się pustostany wymagające wyburzenia lub rozbiórki? Na tym terenie ma powstać nowa inwestycja budowlana? W tym przypadku liczy się czas i sprawne działanie? Jeśli tak, potrzebują Państwo firmy, która kompleksowo wykona to zadanie. Może nią być firma Bojan.

Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje do tego, aby realizować najbardziej skomplikowane i złożone rozbiórki, w których liczy się precyzja, dokładność i doświadczenie. Dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu oraz świetnie wyszkolonym operatorom, możemy zrealizować każde zadanie w maksymalnie krótkim czasie.

Jak długo trwają rozbiórki?

Zazwyczaj prowadzone przez nas wyburzenia wymagają jednego dnia roboczego. Może to się wydłużyć w przypadku bardziej wymagających prac, jak również większych obiektów. Jeśli jest to konieczne i podyktowane względami bezpieczeństwa, rozbiórki Warszawa mogą być rozłożone na kilka dni.

Budynki mieszkalne

Wykonywane przez nas rozbiórki Warszawa dotyczą budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Rozbieramy zarówno pustostany, kamienice, niedokończone budowy, jak również obiekty mieszkalne po pożarach, których konstrukcja grozi zawaleniem.

Hale fabryczne i magazyny

Wyburzenia dotyczą także wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych i betonowych, takich jak magazyny, hale fabryczne i wiele innych obiektów, które nie spełniają dziś swojej roli lub stan techniczny nie zapewnia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa.

Kominy, silosy itp.

Realizujemy rozbiórki Warszawa obiektów o dużej wysokości, takich jak nieczynne kominy, silosy na zboże, zbiorniki ciśnień oraz mnóstwo innych. Wysoki stopień złożoności i skomplikowania operacji nie odstrasza nas od jej przeprowadzenia.

Jak krok po kroku wykonujemy wyburzenia i rozbiórki?

Rozpoznanie otoczenia

Zanim podejmiemy się rozbiórki Warszawa, musimy bardzo dokładnie poznać konstrukcję obiektu i jego otoczenie. Dowiadujemy się wówczas na co należy zwrócić uwagę, co może stanowić potencjalne problemy oraz jakie zabezpieczenia należy zastosować, aby wyburzenia odbyły się w pełni bezpiecznie.

Wybór metody rozbiórki

Wyburzenia i rozbiórki przeprowadzamy przy pomocy różnego rodzaju technologii i narzędzi. Ich wybór podyktowany jest m.in. konstrukcją rozbieranego obiektu, jak również jego stanem technicznym. Przy podejmowaniu tej decyzji zawsze priorytetem pozostaje bezpieczeństwo naszych pracowników i otoczenia.

Wykonanie rozbiórki

Jest to właściwy i najważniejsze element rozbiórki. Zabieramy się do wyburzenia, angażując w to posiadane przez siebie maszyny i ich operatorów. Zabezpieczamy przy tym cały przyległy teren, jeśli jest to konieczne wstrzymujemy ruch i nie dopuszczamy postronnych osób do strefy bezpośrednio zagrożonej wyburzeniem.

Uprzątnięcie terenu

Na życzenie klienta możemy przeprowadzić gruntowne czyszczenie placu po rozbiórce. Polegać to będzie na wywiezieniu gruzu, złomu, wyrównaniu terenu i wielu innych pracach porządkowych, koniecznych do dalszego, bezpiecznego korzystania z placu, który został zwolniony po wyburzeniu.