Jakie są zasady transportu kruszyw?

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Budownictwo stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki kraju. Buduje się wszystko – począwszy od dróg, mostów, skończywszy na budynkach mieszkaniowych, użytkowych i handlowych. Do stawiania nowych konstrukcji używane są różnorakie materiały budowlane, jak również kruszywa wszelkiego typu. Są to zazwyczaj ziemia, piasek, a także różnego rodzaju kamienie, odłamki skał czy wytwarzany specjalnie keramzyt. Wykorzystywane są one jako podkład do budowy dróg, autostrad i chodników, są podsypką torowisk, stosuje się je do produkcji zapraw oraz betonu. Niestety sporym problemem jest zawsze transport dużej ilości kruszyw, nieraz na sporą odległość.

Dlatego tak ważne jest aby wiedzieć, jakie są zasady transportu kruszyw.

Wszelkie wytyczne dotyczące przewożenia tego typu surowców drobiazgowo spisane są w ustawie Prawa o ruchu drogowego z dnia 20 czerwca 1997 roku. Zgodnie z tym dokumentem, wszelkie ładunki sypkie winny być przewożone w bardzo szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami, które uniemożliwią wysypywanie się przewożonego kruszywa na drogę. Nie wolno nadmiernie przeciążać pojazdu transportującego dany surowiec, powinien być on załadowany jedynie do maksymalnie oznaczonej granicy całkowitej masy.

Jako że kruszywa stanowią dość trudny w transporcie produkt poprzez swoją sypkość a jednocześnie spory ciężar, ważne jest odpowiednie zabezpieczenie pojazdu, którym są przewożone, oraz szczelność skrzyni ładunkowej. Niedopuszczalne jest, aby kruszywo wysypywało się na osie pojazdu (co może spowodować ich zatarcie, a w rezultacie nawet zepsucie pojazdu bądź spowodowanie wypadku drogowego) lub na drogę. Wysypywanie się powoduje również finansową stratę właściciela surowców, gdyż musi liczyć się z jego bezpowrotną stratą.

Kruszywo winno zostać bardzo równomiernie rozłożone w skrzyni ładunkowej pojazdu, aby nie obciążać zbyt mocno którejś z osi. Do kierowania pojazdem transportującym sypkie i luźne materiały winien być zatrudniony odpowiednio przeszkolony kierowca, którego doświadczenie oraz kwalifikacje pozwolą na szybkie reagowanie na drodze w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia lub też awarii. Musi on być świadomy odpowiedzialności za przewożony dość trudny ładunek, jak również posiadać szybki refleks niezbędny do reagowania w sytuacji zagrożenia.

Oczywiście transport samochodowy nie jest jedynym, jaki wykorzystuje się do przenoszenia kruszywa na dalekie dystanse.

Jest jednak zdecydowanie najszybszym i relatywnie najtańszym sposobem, a przy tym ogólnodostępnym. Najczęściej stosowane są samochody samowyładowcze, co znacznie skraca czas i koszty wyładunku kruszywa. Nie da się jednak nie docenić – jeżeli chodzi o znacznie dalsze dystanse. Wówczas często spotykany jest transport morski i w jego przypadku zasady są bardzo podobne – szczególnie liczy się szczelność skrzyń oraz bardzo równomierne rozłożenie kruszywa w grodziach statku. Wszystkie te zasady opisane są szczegółowo we wspomnianej już wcześniej ustawie.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą transportu kruszyw zachęcamy do sprawdzenia: https://bojanwarszawa.pl/transport-kruszywa/