Czym jest metoda wybuchowa w rozbiórkach i kiedy można ją stosować?

Czym jest metoda wybuchowa w rozbiórkach i kiedy można ją stosować?

Wyburzenie przy użyciu materiałów wybuchowych polega na osłabieniu krytycznych konstrukcji budynku, co z kolei odbywa się poprzez wywołanie eksplozji w kontrolowany sposób. Materiały wybuchowe są umieszczane w strategicznie wyznaczonych miejscach w budynku, a kolejność wybuchu jest starannie planowana. Po pomyślnym wykonaniu serii eksplozji w oparciu o wcześniej zaplanowaną sekwencję, budynek zapada się i zostaje zredukowany do sterty łatwego do usunięcia gruzu.

Implozja a rozbiórka budynku – podstawowe różnice

Implozja nie może być synonimem rozbiórki za pomocą materiałów wybuchowych, ponieważ w rzeczywistości chodzi o zjawisko, które powoduje implozję konstrukcji z powodu dużej różnicy ciśnień wewnętrznych i zewnętrznych. W całkowitym przeciwieństwie do prawdziwego znaczenia implozji, wyburzanie z użyciem materiałów wybuchowych działa na zasadzie, że budynek zapada się sam, ponieważ nie może już dłużej wytrzymać siły grawitacji, ponieważ krytyczne struktury, które mu w tym pomagają, zostały zniszczone lub osłabione za pomocą materiałów wybuchowych. Jednak termin implozja jest powszechnie używany, gdy budynek jest wyburzony za pomocą sekwencyjnych eksplozji, chociaż prawdziwe znaczenie jest inne.

Istnieje wiele kroków, które wykonawcy będą musieli podjąć, aby przeprowadzić implozję wyburzeniową. Obejmuje to tworzenie planu obszarów, które muszą zostać wysadzone. Następnie należy przygotować teren poprzez usunięcie ścian nienośnych, owinięcie słupów ogrodzeniem, aby uniemożliwić odlatywanie gruzu i inne zadania. Załogi muszą określić, jakiego rodzaju materiały wybuchowe zostaną użyte, a następnie określić czas detonacji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to złożony proces, który wiąże się z wieloma względami bezpieczeństwa.

Jakich materiałów używa się w metodzie wybuchowej?

Wyburzenie wybuchowe jest to najbardziej dramatyczny sposób wyburzenia konstrukcji i jest często stosowany w przypadku bardzo dużych budynków. Wiąże się to z wykorzystaniem materiałów wybuchowych do oczyszczenia głównych pionowych podpór budynku, co prowadzi do jego zawalenia się. Umieszczenie ładunków wybuchowych i poddanie ich detonacji w odpowiedniej kolejności ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego wyburzenia.

Wyburzanie przy użyciu materiałów wybuchowych polega zwykle na użyciu:

  • nitrogliceryny,
  • dynamitu
  • lub innych materiałów wybuchowych.

Służą one do osłabienia żelbetowych konstrukcji wsporczych, a ładunki kumulacyjne do osłabiania stalowych konstrukcji wsporczych. Strategicznie sekwencjonowana detonacja tych materiałów wybuchowych osłabia wszystkie konstrukcje wspierające, a następnie eksplozje na niższych piętrach prowadzą do kontrolowanego zawalenia się budynku.

Podstawowym celem w każdym przypadku użycia materiałów wybuchowych do zburzenia budynku jest nic innego jak przeprowadzenie tego procesu bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń pobliskich konstrukcji. Tak więc planowanie jest zwykle rygorystyczne i ostrożne, a każdy drobny błąd w sekwencji wybuchu może nawet spowodować, że zawalający się budynek przewróci się na pobliskie obiekty. Dlatego tak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy rozbiórkach metodą wybuchową. Chodzi tu nie tylko o prawidłowe zabezpieczenie miejsca rozbiórki i odgrodzenie go od sąsiednich budynków, ale także o zapewnienie ochrony przebywającym na placu osobom.